MarcoLympicsathlete  Nom  Tokiko  OZEKI
 Autre nom  
 Date de naissance   00-00-0000
 Lieu de naissance

 Date de deces   00-00-0000
 Sexe  Femme
 Pays  flag  Japon

1972 Sapporo  SKI Fond 10 km 
medal 
38'07"24
1972 Sapporo  SKI Fond 5 km 
medal 
19'00"82